Vizitky

Sme pripravení pre Vás vytvoriť grafický návrh vizitky podľa vašich požiadaviek. V prípade ak máte svoj vlastný grafický návrh pre vizitky, je potrebné ho zaslať mailom v prílohe vo verzii: corel 11 v krivkách - farby CMYK rozmer 96 x 56mm do tlače z dôvodu rezania. Konečný štandardný rozmer vizitky je 90x50mm.

Prirodzene je možné vyrobiť vizitky akýchkoľvek iných rozmerov.


Pečiatky

Podklady – údaje na výrobu pečiatky je potrebné nám zaslať mailom na kontrolu textu (rozmiestenie...), v prípadne potreby vykonáme korekcie a následne Vám pošleme náhľad na odsúhlasenie.